تولید مجتمع‌های پتروشیمی مسیر خط لوله اتیلن غرب افزایش یافت

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به افزایش 20 تا 30 درصدی تزریق اتیلن به خط لوله اتیلن غرب اظهار کرد: با تحقق این امر، افزون بر افزایش تولید پلیمرها با گریدهای متنوع واحد‌های پتروشیمی در مسیر این خط لوله، همه واحدها نسبت به پارسال تولید بیشتری دارند.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
تولید ,اتیلن ,پتروشیمی ,افزایش ,لوله اتیلن

ایران، بهترین جای دنیا برای توسعه میدان‌های نفت و گاز است


معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران، فرصت‌های موجود در صنعت بالادست ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی را تشریح کرد و گفت: اگر بتوانیم بر چالش‌های سرمایه‌گذاری و فناوری چیره شویم، ایران بهترین جای دنیا برای توسعه میدان‌های نفت و گاز است و در یک برنامه توسعه ۲۰ ساله، حتی دستیابی به رقم تولید روزانه ۹ میلیون بشکه نیز ممکن است.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
توسعه ,توسعه میدان‌های ,برای توسعه ,دنیا برای ,برای توسعه میدان‌های

نرخی برای حامل‌های انرژی در لایحه بودجه 97 تعیین نشده است

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 با اشاره به این‌که جهت گیری این کمیسیون و دولت این است که فشار اقتصادی به مردم به‌ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه تحمیل نشود، گفت: نرخی برای حامل‌های انرژی در لایحه بودجه 97 تعیین نشده است.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
بودجه ,لایحه ,لایحه بودجه ,تعیین نشده ,حامل‌های انرژی ,برای حامل‌های ,نرخی برای ,برای حامل‌های انرژی